BOHOSLUŽBY 

Církev Adventistů
Tylova 8, Beroun-Závodí, tel. 775 024 950 sobota od 9:30.

Církev Bratrská
Bohoslužby se konají v modlitebně CASD, Tylova 8, Beroun - Závodí, tel.: 603 303 118, e.mail: beroun@cb.cz každou neděli od 9:30. Pravidelně každý čtvrtek od 16:30 probíhá schůzka dětí a mládeže v Klubovně na Zborovském nábřeží č. 221.

Církev Československá
Bohoslužby se konají v budově Českobratrské církve evangelické, Husovo nám. 43, neděle od 8:30

Českobratrská Církev evangelická
Husovo náměstí 43, Beroun-Centrum, tel.: 737 864 475 - neděle od 9:45.

Pravoslavná církevní obec
Ulice Prof. Veselého 493, Beroun (areál berounské nemocnice), kaple svatých Kosmy a Damiána, tel.: 773 477 694 - středa a sobota od 10:00.

Římsko-katolická farnost Beroun
Seydlovo nám. 24, tel.: 311 621 964 Bohoslužby se konají ve farním kostele sv. Jakuba, apoštola v Berouně : http://www.farnostberoun.cz/bohosluzby
hledat

© 2013 ČESKÝ REGION s. r. o. Všechna práva vyhrazena.